Doodle.nl

Titel: De boze wolf
Omschrijving: Illustratie voor het jeugdmagazine van de Vogelbescherming 'Vogels Junior'.
Opdrachtgever: Vogelbescherming Nederland