Doodle.nl

Titel: Bijen
Omschrijving: Illustraties voor het jeugdmagazine van de Vogelbescherming 'Vogels Junior'.
Opdrachtgever: Vogelbescherming Nederland