Doodle.nl

Doodle.nl is het illustratie bureau van Arne van der Ree, illustrator en concept adviseur.

Zodra het fenomeen 'lopen' is ontdekt (1977 te Oud-Beijerland) is het streven om zo snel mogelijk aan de tekentafel te gaan staan. En met succes; Vele tekeninge belanden aan de muur bij de familie.

Op 16 jarige leeftijd begint Arne aan de opleiding ‘Grafisch Vormgever’ aan het Grafisch Lyceum Rotterdam. Tijdens zijn examenperiode, vier jaar later, begint hij met het maken van verpakkings illustraties voor zijn eerste grote opdrachtgever Sluis Diervoeders (DKSH). Hierna begint hij in 1998 aan de studie ‘illustratieve vormgeving’ aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Deze combineert hij met het verder uitbouwen van zijn freelance werkzaamheden. Ook deze studie wordt met succes afgerond.

Na deze studie gaat Arne deels bij het Grafisch Lyceum Rotterdam werken. Hier ontwikkelt hij de studierichting visualiseren. De overige dagen van de week werkt hij als freelance illustrator voor vele uiteenlopende opdrachtgevers. De combinatie van de werkvelden onderwijs en illustratie blijken een aanvulling op elkaar te zijn. Het opbouwen van briefings, brainstormen op concepten met studenten en de ontwikkeling van nieuw beeld stimuleren; Het lesgeven inspireert.

In 2009 wordt Arne opgenomen in het illustratoren bestand van Artbox. Zij introduceren hem bij klanten als Albert Heijn en het Ministerie van SZW. Na een succesvol jaar wordt de beslissing genomen om Doodle.nl groeiruimte te geven; Arne gaat fulltime illustreren en zijn werkzaamheden verbreden.

Voor een overzicht van opdrachtgevers kunt u hierboven klikken op ‘clients’.

Doodle.nl copyright 2011
KvK24424047 0000
write cache to cache/html/nl/02/.02c5fc03616c2eacfafa09499521afee.cache.php